Ploty a zahrady

Stavba plotů a realizace zahrad

O nás

Jsme malou flexibilní firmou poskytující našim zákazníkům:

  • stavbu a montáž moderních a klasických plotů
  • širokou škálu činností při realizaci a vybavení zahrad

Nabízíme:

  • kvalitu za dobrou cenu, spolehlivost a rychlost
  • přání našeho zákazníka doplníme vlastní invencí na základě zkušeností
  • dohodnuté práce zrealizujeme v co možná nejkratším termínu, při dodržení kvality prací, technologických postupů a za použití nejvhodnějších materiálů a techniky.

Motto:

„Kvalitní plot a nápaditá zahrada jsou korunou každého domu…“

Stavba plotů

Zhotovíme plot nebo části oplocení „na klíč“ dle poptávky zákazníka.

Plot

Plot vytváří s domem a zahradou jeden estetický celek. Stejně jako zahrada, tak i plot se stává jeho nedílnou součástí. Kromě ochranné funkce plotu je plot způsobem oddělení jednoho prostoru od druhého. Jiný druh plotu zase zajišťuje uživateli maximální soukromí, další plot může dekorativně přispívat k umocnění výsledného dojmu. Při výběru plotu je tedy důležité si odpovědět na otázky: „Jaké funkce chci, aby můj plot splňoval?“„Jaký plot bude s naší zahradou a domem tvořit vyvážený estetický celek?“

Tři podmínky dlouhé životnosti plotu

První z nezbytných podmínek dlouhé životnosti je kvalitně provedená podezdívka plotu a pevný, dostatečně hluboký základ sloupků plotu.

Druhou podmínkou je správná volba materiálu.

Třetí podmínkou je kvalita práce při bezchybném provedení všech částí plotu - podezdívky, sloupků, tak i plotových polí nebo natažení pletiva.

Podezdívky

Součástí mnoha plotů jsou podezdívky. Mohou být vedeny pod celým plotem nebo jeho částmi. Chrání ploty před jejich poškozováním travními porosty, a také tvoří pevný základ pro plotová pole. Při stavbě plotů většinou používáme betonové prvky vyrobené předem jako prefabrikáty

Ploty v naší nabídce

Realizace zahrad

Nabízíme kompletní realizaci zahrad. To představuje širokou škálu činností:

Terénní úpravy

Základem je modelace terénu – přesun a zhuštění zeminy, při kterém zároveň realizujeme opěrné či okrasné zídky, zpevněné plochy, rozmístění kamenů a jiných stavebních doplňků. K modelaci terénu patří i případné zpevnění svahů, odstranění nevhodných či odumřelých dřevin a jiná řešení, která si vyžaduje Váš pozemek.

Zahradní stavby

Nabízíme různá doplnění zahrad: užitkové zahrady, komposty, oplocení, přístřešky, opěrné a okrasné zídky, zpevněné plochy, zámková dlažba a jiné stavební doplňky.